info@beselfoil.com      +90 282 681 85 40   +90 282 681 85 39


Sağlık, güvenlik ve çevre konularında genel yasalara uymayı ve İSG Yönetim Sisteminin tüm şartlarını yerine getirmeyi, Doğal kaynakların kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak çevreci bir üretim yapmayı,


Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla, atıkların mümkün olduğunca aza indirgenmesini ve geri kazanımı mümkün olan atıkların geri kazandırılmasını,


Kaliteli üretimi gerçekleştirmede etkin rol oynayan çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirmek ve sürekli gelişimlerini eğitimle desteklemek, katılımcı ve paylaşan bir organizasyon yapısı oluşturmak,


Çalışanlarımızda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere yer verip,


Emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini sürekli düşürebilmeyi, tüm çalışanlarımıza sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlayarak onların beden ve ruh sağlığını en üst seviyede tutmayı, Kuruluşumuzu, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir kuruluş haline getirmeyi sağlamak öncelikli görevlerimizdir.Beşel Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş